Konferencer skal aktivere, provokere og skabe forandring

Vi starter dér hvor I er. Vi giver jer værktøjer til at planlægge og gennemføre den gode konference der giver ny viden og inspiration som grundlag for bedre beslutninger.

Interesseret?

Trin for trin styrer vi mod målet

Vi styrer efter de mål og det udbytte I ønsker at nå. Vi arbejder sammen i faser – faserne er ikke skarpt opdelt for andre, men de giver os et fælles overblik, gør styring og måling lettere fra idé til evaluering.

Vores afsæt for rejsen mod en bedre konference hos jer er afdækningen af det ønskede udbytte, jeres spejlet mod deltagernes. Derudfra finder vi de overordnede rammer for konferencen.

Tiden er altid knap. Og alligevel har vi viden om hvordan de fleste kan nå langt mere på kortere tid – når først de flytter fokus til hvad publikum har brug for.

God planlægning er det bedste værn mod dårlig udførelse eller uheld. Vi skriver en udførlig drejebog, og praktik, teknik og rammerne prøves af inden vi sætter strøm til og tænder lysene.

Musikken spiller, og alle skal have noget med hjem. Hvad det er, varierer, men ved at styre benhårdt mod det ønskede udbytte for både arrangør og deltagere når vi målet.

Var det også godt for jer? Følg op på den investering konferencen var i første omgang, og evaluer og følg op.

Målinger

Målinger

Vi måler gerne tilfredsheden og det oplevede udbytte hos både jer som arrangører, deltagerne og indholdsleverandørerne. Vi foreslår en kombination af survey og interview, evt. med video som oplagt virkemiddel som I kan bruge efterfølgende.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, vil det være ærgerligt at holde dem tilbage. Ring på 20 12 32 50, skriv til info@cheche.dk eller send en rocker.

(Arh, det med rockeren mente vi ikke. Kom forbi i stedet.)