Møder skal være den tid værd, som vi bruger på dem

Blandt beslutningstagere verden over indgår ’spild af tid på møder’ gang på gang som én af de største og værste kilder til manglende produktivitet, demotivation og ligefrem mistrivsel.

Dårlige møder er i bedste fald ærgerligt spild af tid, i de fleste tilfælde dårlig forretning og i værste fald udtryk for mistrivsel og virksomhedskritiske misforhold.

En genvej til gode møder

Med udgangspunkt i jeres udfordringer fokuserer vi på hvad der er inden for rækkevidde og arbejder ud fra et jordnært koncept: Gode møder er et fælles anliggende, og vi sidder ved samme bord.

Vi træner jer i at bruge værktøjer til at planlægge og gennemføre det gode produktive møde. Vejen mod bedre møder går via afdækning af jeres strukturer, processer og kulturen rundt om jeres møder. Vi arbejder med interview, survey og en fokuseret indsats med workshops, sparring af mødeledere etc.

Vi sørger for milepæle og pejlemærker i processen, indtil I står med forankret viden og værktøjerne til at bruge den. Vi sikrer efterfølgende en opsamling, forankring og en evaluering af effekten.

Interesseret?

Målinger

Vi måler og dokumenterer jeres aktuelle og oplevede mødespild. Det gør vi i en kombination af spørgeskemaer og interview og observationer.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 20 12 32 50, skrive til info@cheche.dk eller sende en brevdue.