Ved at være os selv kan vi producere 50 % mere!

I sidste uges sommersol talte jeg med en nabo som sammen med en håndfuld kollegaer har etableret sig som selvstændig virksomhed. Det er i sig selv en spændende og usikker ting at bryde fri fra en etableret virksomhed som sikrer en en fast løn og andre goder. På ene side realiserer man de drømme og tanker man har indeni. På den anden side mister man den ‘tryghed’ der kan ligge i at have en større organisation omkring sig.

Det der overraskede mig i samtalen, var da min nabo fortalte mig følgende: Han og hans partnere har nu erfaret, at det at være en del af en organisation i sig selv var så stor en arbejdsbyrde i form af (møde)tid, afrapporteringer etc. – tid der ikke kunne bruges på udvikling af nye produkter eller salg. Og da han nævnte møder, blev jeg som passioneret inden for optimering af møder naturligvis supernysgerrig. Vi havde en god snak om hvad et produktivt møde er, og hvordan det skal afholdes.

5000 timer pr. 100 mand!
Vores egne tal viser at mødespildet i en traditionel dansk organisation med 100 medarbejdere ikke sjældent udgør 5000 timer om året. Her forholder vi os ikke til om hvad der har værdi, dvs. vi siger ikke, at et møde nødvendigvis er spildt hvis det har en social værdi og bidrager til virkshomhedens generelle, kollegiale trivsel eller forgodtbefindende som jo så i øvrigt bidrager til nedsat sygfravær og øget produktivitet på andre områder. Men det vi siger, er – helt råt – at rigtig rigtig mange timer bruges ukritisk og unuanceret på møder i danske organisationer – fordi det er jo sådan man gør … Og dér er der noget at hente, hvis danske organisationer bliver mere bevidste om hvordan man mødes, hvem der er med, og hvad der er fælles retning.

Hvis du har lyst høre mere om hvordan I kan gøre op med mødespildet, er du velkommen til at tilmelde dig en af vores åbne workshops – den næste finder du på eventbrite – eller du kan invitere os ud i din virksomhed og lave en analyse af mødespildet hos jer.

Rigtig god sommer!